míč u splavu

15. 7. 2023

Popis turnaje

Dovednostní klání v míčových disciplínách Nohejbal, Volejbal, Badminton, Tenis. Zúčastnit se může max. 20 dvojčlenných týmů (4 skupiny A,B,C,D po 5 družstvech). Každý tým si zahraje min. 4 zápasy od každého sportu ve skupině. Soutěže se hrají vyřazovacím systémem a dosažené umístění v jednotlivých disciplínách je bodově ohodnocenoPo odehrání všech soutěží se bodové hodnoty sečtou a stanoví se pořadí. V případě rovnosti bodů, rozhoduje vyšší počet nejvýše dosažených umístění.

Cenami budou odměněny minimálně tři první dvojice. Občerstvení je zajištěno v areálu sportoviště (ceně startovného jsou 2x jídlo + pití). V případě nepříznivého počasí bude akce probíhat v multifunkční hale a počet disciplín bude omezen.

Program

7:00-7:30

Losování

prezentace týmů na ESKU v ul. U Splavu

7:30-10:30

Začátek turnaje

skupina A, B – Tenis STK Tenisové kurty  – skupina C, D – Nohejbal ESKO

10:30-13:30

Výměna skupin

skupina C, D – Tenis – skupina A, B – Nohejbal

13:30-14:30

Boje o první místo

ve skupině Tenis, Nohejbal

14:30-17:30

Přechod na další sport

skupina A, B – Volejbal ESKO – skupina C, D – Badminton U Macha

17:30-19:30

Výměna skupin

skupina C, D – Volejbal – skupina A, B – Badminton

20:45-21:15

Vyhlášení

vyhlášení vítěze turnaje

Startovné

Občerstvení je zajištěno v areálu sportoviště. V ceně startovného jsou 2x jídlo + pití.

ZÁLOHA 400,- KČ PŘEDEM – splatné do 10.7.2023 bezhotovostním převodem na účet. 123-1248360207/0100. Název týmu do poznámky.

tým

1000,- Kč

celková cena

400,- Kč

záloha předem

pravidla

 1. Skupiny A, B se odeberou na tenis a C a D odehrajou nohejbal.
 2. Ve skupině každý s každým vítěz bere tři body – 2 týmy s nejvíce body postupují dál.
 3. Čtvrtfinále se odehraje hned po zjištění postupujících.
 4. Pak se prohodí hřiště, ti co hráli tenis, půjdou na nohejbal.
 5. Nejužší místo bude na nohejbale, prosím tedy všechny účastníky, aby tam týmy dávaly pozor, kdo kdy bude hrát dle rozpisu.
 6. U ostatních sportů je dostatek hřišť, aby byl čas na případné diskuze a tak dále.
 7. Jakmile se odehraje čtvrtfinále u prohozených skupin, na jednotlivých plochách se odehrají finálová utkání.
 8. Nové losování BADMINTON A VOLEJBAL. Stejný způsobem se odehraje i tohle kolo.
 9. Sečteme body a vyhlásíme vítěze.
 10. Pokud by se stalo, že dojde ke shodě bodů, tak vítězí ten tým, který postoupil vícekrát z lepší pozice ze základní skupiny.
 11. Další možnost doufám nenastane, ale nějak bychom si poradili:)
 12. Soutěžící si zajistí vhodnou sportovní obuv (obuv do haly se bude kontrolovat!!).
 13. Hráči, kteří budou přichyceni s obuví od antuky v Badmintonové hale, budou penalizováni odečtem 1 bodu!!!

pravidla

Nohejbal

Herní prostor

Velikost hřiště závisí na počtu hráčů v daném zápase. Pokud hrají jednotlivci proti sobě, pravidla udávají rozměry hřiště 13 x 9 m.

Pro hru dvojic a trojic už je hřiště větší a má rozměry 18 x 9 m. Rozměry hřiště jsou ohraničeny postraními a zadními čárami 5 cm širokými s dovolenou odchylkou 1 cm. Musí být barevně odlišeny od herního pole. Hřiště je rozděleno sítí na 2 herní pole. Herní prostor musí zahrnovat i volnou plochu pro potřeby hráčů. Z každé strany postranních čar musí být volný prostor nejméně 3 m. Pro vnitřní hru to může být jen 2,5 m. Do výšky se udává 7 m.

musí být kromě vymezujících čar jednotný. Nesmí být prašný, kluzký či nějak ohrožující zdraví hráčů.

Za přípustné povrchy se považuje antuka, písek, hlína bez kamenů nebo obvyklé umělé povrchy. Nesmí se hrát na betonu, trávě, asfaltu či dlaždičkách.

VYBAVENÍ NOHEJBALOVÉHO HŘIŠTĚ

Měly by být z měkké nekovové tkaniny s páskou překrývající horní okraj sítě. Sítí se rozumí pouze ta část, která je zavěšena nad územím herního pole. Vzdálenost horního okraje od povrchu hřiště je 110 cm s povolenou odchylkou 2 cm. Vzdálenost dolního okraje od povrchu hřiště by měla být nejvýše 20 cm. Více o nohejbalových sítích se dovíte v kategorii vše potřebné pro hru.

 

Sloupky – Musí být umístěny nejméně 0,5 m od postranních čar.

 

Nohejbalové míče – Pro hru musí být lepený ze syntetické nebo umělé kůže. Nohejbalový míč Gala BN 5022 S je schválen FIFTA a je to oficiální míč ČNS.

 

Lavičky – Musí být umístěné mimo volnou plochu, maximálně však 5 metrů. Obě družstva by měla mít lavičky ve stejných podmínkách.

 

Obecné překážky ve hře:

Hra se nemusí uskutečnit z mnoha důvodů. Jedním z nich je nezpůsobilost hrací plochy, a to v případech, kdy je povrch rozmočený, nebezpečně kluzký, bořivý nebo jinak ohrožující zdraví hráčů. Dále se nehraje, pokud je nevyhovující počasí (vítr, mnoho srážek, nízká teplota…) nebo hrozí-li živelní pohroma. Ani technické problémy, jako je roztržená síť nebo poškození míčů, nedovolují začít hru.

ÚČASTNÍCI HRy

Účastníkem hry je družstvo, které má jednotný sportovní úbor s čísly. V čele družstva je kapitán, viditelně označený páskou přes paži. Ten si může brát oddechový čas, podepisuje zápasy a zúčastňuje se losování. Dalšími účastníky jsou trenéři, rozhodčí, instruktoři nebo pořadatelská služba. Všichni musí akceptovat pravidla nohejbalu, hrát v duchu fair play a být zdvořilí na ostatní účastníky hry. Hráči nesmí mít na sobě jakoukoliv věc, která by ohrožovala zdraví spoluhráče nebo protihráče, nebo věc, která by přinášela výhodu oproti ostatním hráčům.

HERNÍ DEFINICE NOHEJBALU

Účelem hry nohejbal je dostat míč povoleným způsobem do soupeřova pole tak, aby jej nemohl zpracovat a vrátit. Důležité je také zabránit soupeři zahrát míč do vlastního pole, a pokud se mu to povede, tak míč zachytit a rozehrát jej do útočné akce. Míč ve hře je od okamžiku, kdy se ho dotkne podávající povoleným způsobem. Míč mimo hru je tehdy, kdy už nemůže být žádným hráčem vrácen do hry.

 

Nohejbal lze hrát ve více kategoriích. Mohou se naproti sobě střetnout jednotlivci, dvojice, trojice nebo více hráčů, přičemž platí stejná pravidla jako u hry trojic.

 

Cílem hry je získávat BODY. K tomu abyste vyhráli SET a stali se vítězem hry, jich potřebujete 10. Pro výhru není nutný rozdíl dvou bodů jako třeba u volejbalu. ZÁPAS se většinou hraje na 2 sety a celý ho vyhrává družstvo, které je oba získá. V nohejbalovém UTKÁNÍ se střetává více družstev a měří tak mezi sebou svoje síly. Počet zápasů každého družstva a pořadí hry určuje rozpis utkání, podle kterého se řídí celá soutěž.

PRŮBĚH HRY NOHEJBAL

Začátek hry:

Před začátkem utkání na pokyn rozhodčího nastoupí oba soupeři proti sobě a navzájem se pozdraví, potom předstoupí před rozhodčího a představí se. Ještě před zahájením hry probíhá losování o stranu nebo o možnost zahájit podání. Vítěz si vybírá jednu variantu. Pokud si vybere podání, v dalším setu se střídá a zahajovací podání má soupeř.

 

Během hry:

Během hry může dojít k oprávněnému, nebo neoprávněnému přerušení zápasu. Na oprávněné přerušení má právo každé družstvo, a to při takových případech, jako je střídání a oddechový čas. Všechna oprávněná přerušení trvají nejdéle 30 vteřin a mohou být hlášeny pouze kapitánem nebo trenérem. Každé družstvo má právo v jednom setu požádat 2x o střídání a 1x o oddechový čas neboli time. Pokud hrají jednotlivci, oddechový čas může být zažádán 2x. Jestliže neoprávněný člen družstva zažádá o přerušení během hry, jedná se o neoprávněné přerušení, které může být trestáno sankcemi. Utkání může přerušit i rozhodčí, a to z důvodu vniknutí cizího tělesa na hrací plochu, nebo dojde-li k vážnějšímu zranění některého hráče.

 

Konec hry:

Po skončení utkání se všichni členové družstva postaví proti soupeři a podáním ruky se pozdraví. Rozhodčí ještě může zopakovat výsledek utkání.

NOHEJBALOVÉ HERNÍ ČINNOSTI

 1. Při nohejbale se smí hráč dotknout míče kteroukoliv částí těla kromě ruky od ramene až po konečky prstů. Pokud hrají dvojice nebo trojice, provedou hráči akci jedním, dvěma nebo třemi dotyky míče střídavě tak, že mezi jednotlivými dotyky může míč dopadnout na zem v herním poli maximálně jednou. Hráč se nesmí dotknout míče bezprostředně dvakrát po sobě, aniž by se ho dotkl jiný hráč. Mezidopad míče není nutný, pouze u podání být musí. Bod pro soupeře: Dotknutí míče rukou. Dopad míče na hrací plochu bezprostředně vícekrát po sobě v téže vlastní akci. Soupeř má bod také za situace, kdy se hráč dotkne míče dvakrát za sebou s mezidopadem nebo bez na vlastním herním poli.
 2. Pokud se stane, že se protihráči dotknou míče současně, hra pokračuje stejně, jako by se míče dotkl protihráč a předchozí akce se tak anulují. Při souboji o míč se může hrající hráč nohou dotknout soupeře pouze na noze pod kolenem a níž. Při hře celým tělem a hlavou je povolen dotyk kdekoliv. Bod pro soupeře: Úmyslný i neúmyslný dotyk soupeře nohou pod kolenem a níž nebo dotyk rukou. Nový míč rozhodčí nařizuje ve chvíli, kdy se ho dotknou soupeři navzájem a ten pak letí do pole mimo hru.
 3. Míč může být do soupeřova pole zahrán pouze přímým dotekem hráče z vlastní poloviny herního pole, a to pouze přes síť. Nepovoluje se odraz od země. Bod pro soupeře: Míč zahraný ze své půle tak, že prolétne celým svým objemem pod sítí, nebo vedle ní, nebo je míč odražen od země do soupeřova hracího pole, aniž by se ho poslední dotkl hráč.
 4. Blokovat soupeře je dovoleno kdekoliv, avšak pouze s tím, že se hráč musí dotýkat svého herního pole nebo na něj po výskoku doskočit. Platí pravidlo, že se hráč nesmí dotknout sítě. Může se jí a upínacího zařízení dotknout pouze za podmínky, že je VNĚ hřiště, a pokud tím neovlivní hru. Jestliže se dotkne sítě míč, nepovažuje se to za mezidopad. Bod pro soupeře: Míč se dotkne sítě, podpěrných sloupků nebo osob vně hřiště. Hráč se v průběhu hry dotkne sítě, podpěrného zařízení nebo soupeřova pole. Při blokování nestojí hráč na svém hracím poli nebo se při výskoku z něho neodrazil či na ně nedopadl.
 5. Hráč musí zahrát míč pouze do soupeřova herního pole. Zůstane-li míč uvízlý mezi sítí a podpěrnou tyčí, nařizuje rozhodčí nové podání. Bod pro soupeře: Zahraný míč dopadne mimo herní pole soupeře.
 6. Podávající musí mít stojnou nohu v poli zahájení. Míč je ve hře okamžikem, kdy se dotkne nohy podávajícího. Míč musí dopadnout do soupeřova pole a nesmí se ničeho dotknout vyjma protihráče nebo sítě. Při běžném odehrání musí stát hráč ve vlastním herním poli nebo se z něj při výskoku odrazit. Bod pro soupeře: Provedení podání mimo pole zahájení. Podávající hráč stojí v hracím poli. Míč dopadne mimo soupeřovo pole i přes dotyk sítě. Při soupeřově podání zasáhl míč vlastní hráč. Hráč při běžném odehrání stojí mimo vlastní herní pole nebo se z něj při výskoku neodrazil.

Dvojkový Volejbal

Hrací plocha a vybavení

Volejbal se hraje na obdélníkovém hřišti o rozměrech 18×9 metrů, které je rozděleno na čtvercové poloviny střední čárou, nad kterou visí jeden metr vysoká síť, která je napnuta tak, že její horní hrana vede nad zemí ve výšce 2,43 m při zápasech mužů, resp. 2,24 m při zápasech žen. Okolo hřiště je volná zóna, která musí na každé straně být nejméně 3 m široká. Nad povrchem hřiště musí být nejméně 7 m volného hracího prostoru. Na každé polovině hrací plochy je 3 m od střední čáry rovnoběžně s ní vyznačena útočná čára, která vymezuje na každé polovině tzv. přední zónu. Nad postranními čárami jsou na síť svisle připevněny anténky, které vymezují povolený prostor přeletu sítě.

 

Volejbal se hraje s kulatým míčem z kůže či syntetické kůže. Jeho obvod je 65–67 cm (tzn. průměr cca 21 cm), váha 260–280 g.

 

Na každé straně sítě hraje jedno mužstvo, které sestává ze dvou hráčů. Na začátku hry si kapitáni obou mužstev vylosují právo na první podání či volbu strany hřiště. Poté jedno z mužstev zahájí hru podáním (servisem). Ten z hráčů podávajícího mužstva, který na hřišti stojí vpravo vzadu, si s míčem stoupne za koncovou čáru, nadhodí si míč a úderem ruky či paže ho pošle přes síť na soupeřovu stranu hřiště. Tím je míč ve hře. Protější mužstvo musí míči zabránit v dotyku se zemí a snaží se ho odehrát zpět přes síť. Při tom se ovšem smí míče dotknout maximálně třikrát, přičemž se žádný hráč nesmí míče dotknout dvakrát po sobě. Pokud se mužstvu podaří bez chyby odehrát míč přes síť, bude se o totéž snažit soupeř. Tato jedna rozehra pokračuje do doby, než míč spadne na zem nebo některé mužstvo neučiní jinou chybu (viz níže).

 

To mužstvo, které v rozehře nechybovalo, dostane po jejím skončení jeden bod. Pokud je tímto mužstvem to mužstvo, které rozehru zahajovalo podáním, podává opět stejný hráč. Pokud rozehru podávájící mužstvo prohrálo, bude podávat soupeřící mužstvo, ovšem před zahájením hry toto mužstvo postoupí o jedno postavení ve směru hodinových ručiček. Podávat tedy bude hráč, který v předešlé rozehře byl na druhé pozici.

 

Jakmile jedno mužstvo dosáhne součtu 10 bodů vítězí v setu. V následujícím setu začíná s podáním mužstvo, které v předchozím setu nepodávalo jako první. Hra se hraje na 2 vítězné sety, pokud je (stav 1:1 na sety), rozhoduje třetí set hráný pouze do 5 bodů (bez rozdílu o 2 body).

místo konání

Břeclav Haškova, u tenisových kurtů