poběžíme, uvidíme...

Akce proběhne v dalším roce

Program

14:00-15:00

Prezentace

Registrace na závod

15:00

Start

Hromadný

disciplíny

půlmaraton

21 km

čtvrtka

10 km

5 km

pravidla

 1. Všichni účastníci nesou plnou odpovědnost za vlastní bezpečnost a startují na vlastní nebezpečí.
 2. Všichni účastníci jsou zodpovědní za svou dostatečnou fyzickou kondici a stav.
 3. Každý závodník musí mít viditelně umístěné startovní číslo.
 4. Čas je měřen od startovního výstřelu po proběhnutí cílem. Tento čas rozhoduje o konečném pořadí.
 5. Běžet mimo vyznačenou trať je zakázáno. Porušení tohoto pravidla je důvodem k diskvalifikaci.
 6. Všem závodníkům se zakazuje během závodu používat jakékoliv dopravní prostředky.
 7. Všichni závodníci jsou povinni respektovat nařízení a pokyny pořadatelů.
 8. Závod se koná za každého počasí. Pořadatel si vyhrazuje právo za závažných okolností závod zrušit či přerušit, a to s ohledem na zdraví závodníků.
 9. Pořadatel nenese odpovědnost za případné újmy na zdraví či majetku, způsobené účastí v závodě či jeho sledováním.
 10. Registrační poplatek (startovné) je nevratný v plné výši.
 11. Při osobní registraci musí být startovné uhrazeno hotově a v plné výši.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit či ukončit registraci bez předchozího oznámení

Startovné

Občerstvení je zajištěno v areálu sportoviště. V ceně startovného jsou 3x voda na trati a jídlo a pití po závodě.

PLATBA PŘEDEM – splatné do 16.8.2023 bezhotovostním převodem na účet. 123-1248360207/0100.
Jméno a příjmení účastníka do poznámky.

21 km | 10 km

250,- Kč

platba předem

400,- Kč

platba na místě

5 km

150,- Kč

platba předem

250,- Kč

platba na místě

kategorie

Závodí se ve třech kategoriích pro každé pohlaví. V kategorii musí být více než 4 účastníci.

muži

A 15-39 let

(2006 - 1982)

B 40-49 let

(1981 - 1972)

C 50 - ++ let

(1971 - ++)

ženy

A 15-39 let

(2006 - 1982)

B 40-49 let

(1981 - 1972)

C 50 - ++ let

(1971 - ++)

místo konání

Břeclav, Pod Zámkem u pivovaru

GPS: 48.75965094642125, 16.87498658895493

Pod Zámkem, 690 02 Břeclav